For whom – Dla kogo


Dla kogo

Idea ojca prowadzącego dom jest tak naprawdę skierowana do wszystkich Rodziców.

Swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, z racji tytułu strony, chcę podzielić się z Ojcami, którzy chcą przyjąć taką rolę lub tymi, którzy chcą się bardziej angażować w życie rodziny nie rezygnując przy tym z kariery zawodowej.

Blog, który przygotowałem jest poświęcony drobnym, codziennym sprawom ułatwiającym codzienność, a doświadczenie ma pomóc spojrzeć na wiele spraw w inny sposób.

Wiem, że czasami drobne, powszednie sprawy mogą utrudniać aktywną postawę, więc rady mają sprawić, że będziemy cieszyć się życiem bez drobnych dokuczliwości.

For whom.

The idea of the homemaker is really addressed to both parents. However, I want to share my experience, knowledge and skills mainly with fathers who want to take on this role or who want to become more involved in family life while not giving up their careers.

A blog that I prepared is dedicated to small, daily routine which facilitates life, and the experience is to help you look at a lot of things in a different way .

I know that sometimes small, usual things can hamper a proactive attitude, so my advice shall make you enjoying the life disregarding those minor obstacles.

Kogdom

Reklamy