An Idea Pomysł


Pomysł    An Idea

 

Kobieta prowadząca gospodarstwo domowe jest nazywana potocznie kurą domową, chciałbym, aby mężczyzna prowadzący dom był nazywany kogutem domowy. Idea opieki nad domem istnieje od zawsze. W XXI wieku, wieku nowego myślenia, nowych technologii i sposobu życia, mężczyzna prowadzący dom jest jeszcze chyba rzadkością. Pomysł opieki nad ogniskiem domowym przez mężczyznę jest nowatorskim sposobem myślenia, przełamującym stereotypy i ukazującym ciągłe zmiany w społeczeństwie. Dzisiaj wszyscy mają równe szanse w każdej dziedzinie życia i aktywności, więc chciałbym, aby również zajmowanie się domem podlegało tym samym prawom. Innowacja w tej dziedzinie w moim przypadku była świadoma i takim stylem życia, sposobem myślenia chcę podzielić się ze światem. Mam nadzieję, że choć trochę przekażę swoje doświadczenia i pomysły innym ludziom, a sama idea prowadzenia domu przez mężczyznę będzie się rozpowszechniać i nabierze nowego wymiaru we współczesnym świecie, stanie się swoistym signum temporis XXI wieku. Takie jest moje marzenie.

Projekt dedykuję moim dzieciom, które zawsze będę kochać.

A woman who takes care about a household is in Poland a commonly called a “kura domowa”. If one wants to draw a parallel one can call a man who does the same: “kur domowy”. The English words „housewife” or “homemaker” does not fully reflect Polish idioms, however the main idea of my project is to share my experience as a man whose main occupation is caring for the family, managing household affairs, and doing housework. Let me than call myself the Homemaker – at least until I find more suitable expression.

The idea of taking care of home lasts since forever. In the 21st century, the age of the new thinking, new technology and way of life, the man who does so as a full time job is still probably rare. So, the idea of the taking care of the fireside by a man is somehow an innovative way of thinking that breaks stereotypes and shows constant changes in society. Today, does not matter male or female, we all have equal opportunities in every area of life and activity, so looking after a home also should follow the same rules. Such a way of living in my case was a conscious decision, and this is just a one observation which I want to share with the world.

I hope that, I’ll manage to pass some on my experience, and the very idea of a homemaker will spread and take on a new dimension in the contemporary world, it becomes a kind of signum temporis of the 21st century. That is my dream.

The project is dedicated to my children, that I will always love.

Reklamy