How it Happened Doświadczenie


Doświadczenie HOW IT HAPPENED?

Do roku 2006 funkcjonowałem jak właściwie każdy mężczyzna, to jest pracowałem zawodowo, pomagałem żonie w domu przy zakupach, sprzątaniu, opiece nad dziećmi, czyli właściwie nic wyjątkowego.

2007 rok – podjęliśmy z żoną decyzję, że w naszej rodzinie mężczyzna zajmie się całkowicie domem, a kobieta będzie zarabiać pieniądze.

Decyzja była podyktowana wieloma czynnikami, ale najważniejszym było dobro dzieci i zapewnienie im całkowitej opieki i wsparcia 24 godziny na dobę przy jednoczesnym nierezygnowaniu z kariery zawodowej jednego z małżonków.

2015 rok – ośmioletnia praktyka w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Up to 2006 I was as typical every male in his thirties. That is I was working, I helped my wife at home with shopping, cleaning, childcare, which was actually nothing special.

The breaking point was in 2007- when I lost my job and to get a new one I had to make a hard decision: either I leave the town I was living in with my family to search my luck somewhere else or I stay at home looking after our children while my wife will continue her career.

Accepting a role of a homemaker when your wife is going to be a breadwinner? One must say, its not the easy one especially for a man raised in traditional Polish family, in which those roles were completely opposite. Although this decision was dictated by many factors, the most important was the welfare of our children and providing them with total care and support 24 hours a day.

So here we are. 2015 – and eight years old practice in running the household…

Mężczyzna jako głowa rodziny może i powinien brać odpowiedzialność za swoich bliskich na różnych płaszczyznach życia. Prowadzenie domu jest ciężką i wymagającą pracą, a dzieci najsurowszymi pracodawcami. Jest to forma aktywności życiowej nieprzynosząca wymiernych korzyści finansowych, ale pokazującą męża i ojca w innej roli. Można powiedzieć, że jest to inne spojrzenie na mężczyznę. Chciałbym, aby ta strona internetowa zawierała przemyślenia wynikające z doświadczenia, służyła wsparciem, inspiracją i radą rodzinom, które chcą przyjąć taki model życia.

The man as the head of the family can and should take responsibility for their loved ones at the various levels of life. Homemaking is hard and demanding work, and children the most demanding employers. It does not bring measurable financial benefits, but shows a husband and a father in a different role. One can tell that this is a different perspective on the man. I’d like to see this website as a source of inspiration and advice for families who want to adopt such a model of life.

Dodatkową płaszczyzną kontaktu jest blog internetowy, na którym można na bieżąco szukać wsparcia i pomysłów. Życzę każdemu Ojcu, aby przeżył i poczuł tyle radości, satysfakcji i wspaniałych chwil, ile ja przeżyłem, a na pewno będzie zadowolony ze zmiany stylu życia i myślenia.

 

I wish every Father to experience so much joy, satisfaction and great moments, as I have been feeling, what will surely make him sure that he has taken the right decision. 

 

Kogdom

Reklamy